LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

In

BỘ MÔN THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

SV theo dỗi lịch thi. 

Vào phòng thi trước 15 phút. khi đi thi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc cmnd. tác phong SV Cao Thắng.

images/files/LICHTHI_HK1_1920.xls