Trang chủ Sinh viên Thông báo Sinh viên THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NHIỆT LẠNH 16A-B

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NHIỆT LẠNH 16A-B

Email In

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CĐNL16A-B

THÔNG BÁO

v/v ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CĐNL16 A-B

- Hạn chót 12h Thứ 3 ngày 02/07/2019- Nộp 3 cuốn thuyết minh có đầy đủ chữ ký của GVHD.

-  8h Thứ 4 (03/07/2019) GV Nhận cuốn thuyết minh về nhận xét và phản biện.

-  8h Thứ 7 ( 06/07/2019 ) Giáo viên nộp lại câu hỏi phản biện cho hội đồng.

-  10h Thứ 7 ( 06/07/2019 ) Phát câu hỏi phản biện cho nhóm đồ án.

-  SV chuẩn bị hội đồng trước ngày bảo vệ, 2 hội đồng tại bộ môn và F4.8.

-  6h30 Thứ 3 ( 09/07/2019) Bảo vệ đồ tốt nghiệp. SV có mặt đông đủ đúng giờ.                                                                                          

KHOA/BỘ MÔN (đã ký )