LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NL16AB

In

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP 2016-2018

-        Đồ án tốt nghiệp : Tuần 49,50,51,52 ( từ ngày06/08-01/09)
-        Nộp thuyết minh  có chữ ký của toàn bộ giáo viên hướng dẫn : Tuần 01 ( 15h thứ 6 ngày 07/09)  - Nộp cho Thầy Nguyễn Hữu Quyền - Thầy Lê Đình Trung
-        Phân công phản biện ( 07h thứ 2 ngày 10/09)
-         Nộp lại điểm đánh giá cuốn thuyết minh và quá trình làm việc của SV  (GVHD và GVPB ) ( 12h thứ 4 ngày 12/09) -  Nộp cho thầy Nguyễn Hữu Quyền - thầy Lê Đình Trung
-         SV bảo vệ đồ án tốt nghiệp Thứ 5, Tuần 02 ( nhằm ngày 13/09/2018).
-         Công bố kết quả đồ án tốt nghiệp ( 13h thứ 6 ngày 14/09/2018).
-         SV dựa vào files hướng dẫn đồ án tốt nghiệp để làm cuốn thuyết minh ( files nằm trong BIỂU MẪU SINH VIÊN ) 
                                                                       TPHCM, ngày 03 tháng 09 năm 2018
 
                                                                                  KT KHOA/BỘ MÔN
 
                                                                                           ( Đã ký )
 
                                                                                   LÊ QUANG HUY