Trang chủ Sinh viên Thông báo Sinh viên LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NL16AB

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NL16AB

Email In

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP 2016-2018

-        Đồ án tốt nghiệp : Tuần 49,50,51,52 ( từ ngày06/08-01/09)
-        Nộp thuyết minh  có chữ ký của toàn bộ giáo viên hướng dẫn : Tuần 01 ( 15h thứ 6 ngày 07/09)  - Nộp cho Thầy Nguyễn Hữu Quyền - Thầy Lê Đình Trung
-        Phân công phản biện ( 07h thứ 2 ngày 10/09)
-         Nộp lại điểm đánh giá cuốn thuyết minh và quá trình làm việc của SV  (GVHD và GVPB ) ( 12h thứ 4 ngày 12/09) -  Nộp cho thầy Nguyễn Hữu Quyền - thầy Lê Đình Trung
-         SV bảo vệ đồ án tốt nghiệp Thứ 5, Tuần 02 ( nhằm ngày 13/09/2018).
-         Công bố kết quả đồ án tốt nghiệp ( 13h thứ 6 ngày 14/09/2018).
-         SV dựa vào files hướng dẫn đồ án tốt nghiệp để làm cuốn thuyết minh ( files nằm trong BIỂU MẪU SINH VIÊN ) 
                                                                       TPHCM, ngày 03 tháng 09 năm 2018
 
                                                                                  KT KHOA/BỘ MÔN
 
                                                                                           ( Đã ký )
 
                                                                                   LÊ QUANG HUY