Trang chủ Sinh viên Thông báo Sinh viên

Thông báo Sinh viên

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CĐN 2011-2014

Kế hoạch thi Tốt nghiệp Cao đẳng nghề 2011-2014 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN khoá 2011-2014 như sau:

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: Dự kiến ngày 25/7/2014. Các khoa nộp điểm học kỳ phụ trước ngày 18/7/2014, những phiếu điểm nộp sau 18/7/2014 sẽ không được tính điểm vào kỳ xét này. Học sinh các khoá trước muốn dự thi tốt nghiệp lại hoặc xét lại điều kiện dự thi tốt nghiệp với CĐN 11 làm đơn nộp phòng Đào tạo từ ngày 02/7/2014 đến ngày 28/7/2014.

Thời gian ôn thi : Từ 28/7/2014 đến 01/8/2014. Các Khoa  lập lịch ôn, đề cương ôn trình Giám hiệu duyệt; Tổ chức ôn thi và thông báo cho SV lịch ôn thi; Soạn 10 đề thi có đáp án theo qui định của TCDN trước ngày 28/7/2014.

1/ Môn thi CHÍNH TRỊ: Ngày thi : 8g00 ngày thứ bảy 02/8/2014.    
2/ Môn thi LÝ THUYẾT NGHỀ: Ngày thi : 8g00 ngày thứ bảy 09/8/2014. 
3/ Môn thi THỰC HÀNH NGHỀ: Thời gian thi từ 11/8/2014 đến 15/8/2014.

Xét công nhận tốt nghiệp : Dự kiến 28/8/2014. Các Khoa-Bộ môn nộp điểm thi tốt nghiệp trước ngày 22/8/2014. HSSV khiếu nại kết quả xét công nhận tốt nghiệp từ 01/9/2014 đến 05/9/2014. Phòng Đào tạo cấp giấy chứng nhận tạm thời từ 08/9/2014 đến 12/9/2014.

Cấp bằng chính thức: Dự kiến tháng 11/2014. Kế hoạch phát bằng chính thức sẽ được thông bao trên trang WEB của Trường và niêm yết tại phòng Đào tạo.

 

   
alt

LỂ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2011-2014

    Lể bảo vệ đồ án tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2011 - 2014 đã diễn ra trong 2 ngày 22-23/07/2014.  Một số hình ảnh trong lể bảo vệ:

 

Hình 1: Sinh viên đang chuẩn bị mô hình trước buổi bảo vệ

Hình 2: Sinh viên đang thuyết trình đồ án tốt nghiệp

Hình 3: Sinh viên và thầy hướng dẫn chụp hình lưu niệm sau lể bảo vệ đồ án tốt nghiệp

   

HỘI GIẢNG

Thầy Lê Đình Trung đang trình bày tiết giảng

thực hành tại hội giảng cấp trường 2012-2013

Thầy Nguyễn Ngọc Trí đang trình bày

tiết giảng tại hội giảng cấp trường 2012 - 2013