Trang chủ Sinh viên Kết quả thi Trung cấp

Trung cấp

BẢNG ĐIỂM TCĐCN13A+B

KẾT QUẢ HỌC KỲ 4 CÁC MÔN HỌC CỦA KHỐI TCĐCN13A+B

images/files/KTDL13A.pdf

images/files/KTDL13B.pdf

   

BẢNG ĐIỂM TCĐL14A+B

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ 2 KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH NHIỆT LẠNH

images/files/CLC14A.pdf

images/files/CLC14B.pdf

images/files/THMLDD14A.pdf

images/files/THMLDD14B.pdf

images/files/TNTBTDN14A.pdf

images/files/TNTBTDN14B.pdf