Trang chủ Sinh viên Kết quả thi Cao đẳng

Cao đẳng

   

BẢNG ĐIỂM LẦN 1 BƠM QUẠT MÁY NÉN CĐNL14B

images/files/rptBangDiemBQMNLAN1CDNL14B.pdf

   

BẢNG ĐIỂM LỚP CĐNĐCN13A+B+C+D+E HỌC KỲ 4

BẢNG ĐIỂM LỚP CĐNĐCN13A+B+C+D+E HỌC KỲ 4

images/files/KTDLCDN13A.pdf

images/files/KTDLCDN13B.pdf

images/files/KTDLCDN13C.pdf

images/files/KTDLCDN13D.pdf

images/files/KTDLCDN13E.pdf

   

BẢNG ĐIỂM LỚP CĐNKTML14A+B HỌC KỲ 2

BẢNG ĐIỂM LỚP CĐNKTML14A+B HỌC KỲ 2

images/files/CLCCDN14A.pdf

images/files/TNCDN14A.pdf

images/files/TNCDN14B.pdf

   
   

BANG DIEM LOP CNL14 HOC KY 2

BẢNG ĐIỂM LỚP CĐNL14A+B HỌC KỲ 2

images/files/CLCCD14A.pdf

images/files/CLCCD14B.pdf

images/files/NDLHCD14A.pdf

images/files/NDLHCD14B.pdf

   

BẢNG ĐIỂM CÁC MÔN HỌC LỚP CĐNKTML12 HỌC KỲ 5-6

KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC HỌC KỲ 5-6 LỚP CĐNKTML12

images/files/rptBangDiemMDHTDHKKTT.pdf

images/files/rptBangDiemMDLRDHKK.pdf

images/files/rptBangDiemMDLRHTML.pdf

images/files/rptBangDiemMDMLCN.pdf

images/files/rptBangDiemMDPLCCDN.pdf

images/files/rptBangDiemMDTBD.pdf