Trang chủ Sinh viên Hướng Nghiệp PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH - trang 2

PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH - trang 2

Chỉ mục bài viết
PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH
tiếp theo
Tất cả các trang

11.Phần mềm tính chọn thiết bị của hãng Bitzer

http://www.mediafire.com/download/fzbq7n2q1cu78cr/setupfull.rar

12.Phần mềm EES tính toán nhiệt lạnh (hot)

http://www.mediafire.com/download/cm70mib1iyrcseg/EES.rar

13.Phần mềm tính chọn dây điện

http://www.mediafire.com/download/mbpxsjs1q4l7c91/CableCalc.rar

14.Phần mềm chuyển đổi đơn vị

http://www.mediafire.com/download/zdg341esd68od1l/savameconverter.exe

15. Phần mềm nội suy 1 và 2 chiều

http://www.mediafire.com/download/lj04exc3afdwmzd/noisuy12chieu.rar

16. Phần mềm Zen ứng dụng trong điều khiển kho lạnh (hot)

http://www.mediafire.com/download/5cu5tl16f4i17za/zencontrol.iso

17.Phần mềm chuyển Autocar sang Word

http://www.mediafire.com/download/3uggsba6d9h3igq/chuyencadsangword.exe

18.Phần mềm flash nhà máy nhiệt điện (Full)

http://www.mediafire.com/download/1dzb1c11idvax4x/PowerPlantFunda.exe