Trang chủ Sinh viên Hướng Nghiệp PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH

PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH

Chỉ mục bài viết
PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH
tiếp theo
Tất cả các trang

1.Phần mềm thiết kế của LG (FULL)

https://www.mediafire.com/?mzo5me1n9oxhb

2.Phần mềm phân tích và tính toán tải lạnh Coolpack

http://www.mediafire.com/download/uc86qc9sqeyqczd/coolpack.iso

3.Phần mềm tính chọn thiết bị lạnh của Danfoss

http://www.mediafire.com/download/06x8ikhh63rimh6/DirCalc.exe

4.Phần mềm tính toán HVAC

http://www.mediafire.com/download/7vdj0ew85435vy3/hiflyhvac.rar

5.Phần mềm tính toán VRV III

http://www.mediafire.com/download/opvt7qbvyr7yp3i/vrvxpressiii.rar

6.Phần mềm tính độ dày lớp cách nhiệt Thermobreak

http://www.mediafire.com/download/gfqis663uc9is7d/thermacalcselectionprogram.rar

7.Phần mềm tính kích thước ống gió

http://www.mediafire.com/download/jwiss7198imrwk4/pipe.iso

8.Phần mềm thiết kế kho lạnh

http://www.mediafire.com/download/cb1ba0k5ap0la3p/designcoolingbkdn.iso

9.Phần mềm tính toán pin mặt trời

http://www.mediafire.com/download/461khtypellk6fr/iMarsSysExpertV203.rar

10.Phần mềm I-d của không khí ẩm

http://www.mediafire.com/download/v7d5z3w36p7ndnu/airmap.rar


11.Phần mềm tính chọn thiết bị của hãng Bitzer

http://www.mediafire.com/download/fzbq7n2q1cu78cr/setupfull.rar

12.Phần mềm EES tính toán nhiệt lạnh (hot)

http://www.mediafire.com/download/cm70mib1iyrcseg/EES.rar

13.Phần mềm tính chọn dây điện

http://www.mediafire.com/download/mbpxsjs1q4l7c91/CableCalc.rar

14.Phần mềm chuyển đổi đơn vị

http://www.mediafire.com/download/zdg341esd68od1l/savameconverter.exe

15. Phần mềm nội suy 1 và 2 chiều

http://www.mediafire.com/download/lj04exc3afdwmzd/noisuy12chieu.rar

16. Phần mềm Zen ứng dụng trong điều khiển kho lạnh (hot)

http://www.mediafire.com/download/5cu5tl16f4i17za/zencontrol.iso

17.Phần mềm chuyển Autocar sang Word

http://www.mediafire.com/download/3uggsba6d9h3igq/chuyencadsangword.exe

18.Phần mềm flash nhà máy nhiệt điện (Full)

http://www.mediafire.com/download/1dzb1c11idvax4x/PowerPlantFunda.exe