SÁCH THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH NĂM 2016

In

SÁCH THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH NĂM 2016

BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT - NGUYỄN BỐN - ĐHBKĐN

http://www.mediafire.com/download/1h0k8hochrkgfj9/BAI+TAP+KY+THUAT+NHIET-NGUYEN+BON.rar

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỆ THỐNG LẠNH - NGUYỄN ĐỨC LỢI 

http://www.mediafire.com/download/7yaqvx9gh28wmer/HUONG+DAN+THIET+KE+HTL-NGUYEN+DUC+LOI.rar

KỸ THUẬT NHIỆT CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

http://www.mediafire.com/view/9ti462z20c85j2r/KTN.pdf

TRUYỀN NHIỆT - HÀ ANH TÙNG

http://www.mediafire.com/download/guvw0974lqs4l2l/TRUYEN_NHIET-HA_ANH_TUNG.rar

KỸ THUẬT SẤY NÔNG SẢN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

http://www.mediafire.com/view/ee54d3kfqeqg3sn/KTS-NONG_SAN.pdf

SỬA CHỮA TỦ LẠNH 

www.mediafire.com/view/yy80ububnwhb9zm/SUA_CHUA_TU_LANH-N%C4%90L.pdf