Trang chủ Sinh viên Hướng Nghiệp SÁCH THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH NĂM 2016

SÁCH THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH NĂM 2016

Email In

SÁCH THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH NĂM 2016

BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT - NGUYỄN BỐN - ĐHBKĐN

http://www.mediafire.com/download/1h0k8hochrkgfj9/BAI+TAP+KY+THUAT+NHIET-NGUYEN+BON.rar

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỆ THỐNG LẠNH - NGUYỄN ĐỨC LỢI 

http://www.mediafire.com/download/7yaqvx9gh28wmer/HUONG+DAN+THIET+KE+HTL-NGUYEN+DUC+LOI.rar

KỸ THUẬT NHIỆT CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

http://www.mediafire.com/view/9ti462z20c85j2r/KTN.pdf

TRUYỀN NHIỆT - HÀ ANH TÙNG

http://www.mediafire.com/download/guvw0974lqs4l2l/TRUYEN_NHIET-HA_ANH_TUNG.rar

KỸ THUẬT SẤY NÔNG SẢN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

http://www.mediafire.com/view/ee54d3kfqeqg3sn/KTS-NONG_SAN.pdf

SỬA CHỮA TỦ LẠNH 

www.mediafire.com/view/yy80ububnwhb9zm/SUA_CHUA_TU_LANH-N%C4%90L.pdf