Trang chủ Sinh viên Đề thi - Đáp án

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP CĐN OTO 14 LẦN 1

Email In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP CĐN ÔTÔ 14 LẦN 1

images/files/KTN 01.pdf

images/files/KTN 02.pdf

images/files/KTN 03.pdf

images/files/KTN 04.pdf

images/files/KTN2015_KTN _phieudapan.pdf

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN NLMT, KTLUD VÀ TBĐ&TĐ ĐC LỚP CĐNL13 LẦN 1

Email In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TBĐ&TĐ ĐC LỚP CĐNL13 LẦN 1

images/files/DA 01.pdf

images/files/DA 02.pdf

images/files/DE TBD&TDDC 01.pdf

images/files/DE TBD&TDDC 02.pdf

MÔN KTLUD LẦN 1

images/files/DE THI LAN 1HK CDNL13 .pdf

MÔN ỨNG DỤNG  NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LẦN 1

images/files/NLMT01.pdf

images/files/NLMT02.pdf

images/files/DANLMT01.pdf

images/files/DANLMT02.pdf

 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH LỚP CĐNL13 LẦN 1

Email In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬN HÀNH VÀ SỮA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH LỚP CDDNl13 LẦN 1

images/files/VHSCHTLLAN1.pdf

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TRUYỀN NHIỆT CĐNL14 THI LẦN 1

Email In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TRUYỀN NHIỆT HỆ CAO ĐẲNG 2014

images/files/truyennhiet1-cd14.pdf

images/files/truyennhiet2-cd14.pdf

 
Trang 3 trong tổng số 3