Trang chủ Giới thiệu Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Email In

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NHIỆT LẠNH

Văn phòng Bộ Môn: Lầu 4 Khu Nhà F ( F4.7)

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 LÊ QUANG HUY

TS

KT Nhiệt

Phó Khoa 0903775152
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
alt
02 TRƯƠNG HỒNG ANH

Ths

KT Nhiệt

Trưởng Bộ môn 0903344798
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
03 NGUYỄN HỮU QUYỀN

Ths

KT Nhiệt

Phó Trưởng Bộ môn 0909675704
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
alt
04 LÊ ĐÌNH TRUNG

Ths

KT Nhiệt

Phó Trưởng Bộ môn 0918229694
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
alt
05 NGUYỄN VĂN BẮC

NCS

KT Nhiệt

Giảng viên 0974844033
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
alt
06 NGÔ THỊ MINH HIẾU

Ths 

KT Nhiệt

Giảng viên 0932377096
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
alt
07 NGUYỄN CHÍ THIỆN

Ths

KT Nhiệt

Giảng viên 0934718527
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
alt
08 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP

Ths

KT Nhiệt

Giảng viên 0905214242
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
alt
09 LÊ THÁI SƠN

ThS

KT Nhiệt

Giảng viên 01644597914 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. alt
10 ĐẶNG THỊ TRÚC LINH

SĐH

KT Nhiệt

Giảng viên 01677733030 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. alt
11 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

SĐH

KT Nhiệt

Giảng viên 01203320800 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

TRẦN QUANG DANH

Ths

KT Nhiệt

Giảng viên 01639314909 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 LÊ THANH ĐẠT  SĐH Nhiệt
 
Giảng viên 0974171947 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 NGUYỄN-T-TRỌNG TUẤN SĐH KT Nhiệt
 
Giảng viên 0988861146 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 NGUYỄN QUỐC HỒNG Cử nhân Nhiệt GV thực hành 0985419414 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 LÊ THỊ BẢO HÀ

SĐH 

KT Nhiệt

Giảng viên 0374929363 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 MAI XUÂN ĐIỀU

Ths

KT Nhiệt 

Giảng viên 0915297779 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18 PHẠM MINH DUY Cử nhân Nhiệt GV thực hành 0373014301 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19 LÊ THANH HIỆP Cử nhân Nhiệt GV thực hành 0917267329 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
20 PHAN THANH HUY Kỹ sư Nhiệt Lạnh Giảng viên 0981684885 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
21 NGUYỄN HỮU THÀNH Kỹ sư Nhiệt Lạnh Giảng viên 0785979115 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
22 NGUYỄN MINH QUỐC  Kỹ sư Nhiệt Lạnh Giảng viên 0966821046 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
23 GIANG KIẾN CƯỜNG

Ths

KT Nhiệt

Giảng viên 0934620772 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.