LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN LẠNH

In

LỊCH TUẦN 16 BỘ MÔN ĐIỆN LẠNH 

Giảng viên giảng dạy lý thuyết và thực hành  theo lịch đào tào.

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
16/12

08h30-16h00 tại Hội trường A
Hội thảo “Nguyên tắc thiết kế giảng dạy và công nghệ giáo dục cho số đông”
TP: Giảng viên theo danh sách đã đăng ký

 

13h30 tại Trường Đại học SPKT TP.HCM
Dự Lễ khai mạc kỳ thi tay nghề TP.HCM 2019
TP: Thầy Thanh Nhân, giảng viên hướng dẫn các nghề (sinh viên các nghề dự thi theo lịch chung)
(Xe Trường xuất phát lúc 12h30)


 

THỨ BA

17/12

7h30
Duyệt đề thi lý thuyết lấy PI
AVCN, KTLUD, VHSC BD HTL
Ban ABET và GV phụ trách môn

 

THỨ TƯ

18/12

7h30
Triển khai các nội dung về mục tiêu - chuẩn đầu ra 
và các chỉ số đo lường ngành CNKT Nhiệt
Toàn thể GV Bộ môn

 

THỨ NĂM

19/12

7h30
Môn TT LCB báo cáo kết quả lấy PI

Nhóm GV giảng dạy & GV không có giờ.
09h00 tại phòng Khách
Họp Công đoàn
TP: BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ Công đoàn
Kính mời: Giám hiệu, thầy Hữu Dũng

14h00 tại phòng Khách

Họp xét thi đua tháng 12/2019

TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ SÁU

20/12

06h20 Xe xuất phát tham quan Công ty P&G
TP: Thầy Văn Sĩ, các giảng viên và sinh viên theo danh sách 

( thầy Trọng Tuấn ) 

7h30 báo cáo

GV phụ trách các môn chuyên ngành làm việc với Cô Hiếu. Mục đích chỉnh sửa chương trình tiếng anh.
Thời gian tối đa 10 phút/môn. Theo thứ tự
1. Cơ lưu chất
2. Bơm quạt máy nén
3. Thực tập Đo lường điện lạnh
4. Thực tập Trang bị điện HTL
5. KTAT&MTCN
6. Vật liệu nhiệt - điện - lạnh
7. Thực tập Hệ thống ĐHKK cục bộ
8. Đồ án tốt nghiệp
9. Thông gió và điều hòa không khí
10. BTL ĐHKK
11. Thực tập Hệ thống điều hòa không khí trung tâm
12. Công nghệ sấy 
13. BTL Công nghệ sấy
14. Thực tập Máy lạnh dân dụng
15. Kỹ thuật lạnh 
16. Kỹ thuật lạnh ứng dụng
17. BTL CNL.
18. Thực tập Hệ thống lạnh công nghiệp
19. Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lạnh
20. Thực tập Lạnh cơ bản 
21. Thực tập tốt nghiệp


08h30-16h00 tại Hội trường A
Hội thảo “Giảng dạy kỹ thuật thông qua tiếng Anh – Nguyên tắc dành cho giảng viên Đại học”
TP: Giảng viên theo danh sách đã đăng ký

 

 

 

THỨ BẢY

21/12


 

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 12/2019, nộp sổ thi đua về phòng HC-QT trước 10h00 ngày Thứ Năm, 19/12/2019.