THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN TUẦN 29

In

- Tất cả giảng viên quản lý và dạy các phòng luôn tác phong 5S trong quá trình dạy - 13h30 T6 (17/03)kiểm tra 5S

- 8h thứ 7 ( 18/03) toàn thể giảng viên họp khoa tại phòng hội thảo. 

gv lưu ý và thực hiện