Trang chủ E-Learning Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

CÁCH THỨC ĐĂNG NHẬP VÀ HỌC ONLINE TỪ GOOGLE CLASSROOM VÀ ZOOM

Cách thức học tập online và offline bằng phần mềm google classroom và Zoom

Sinh viên và giảng viên tham khảo