MÃ LỚP HỌC CÁC LỚP KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

In

MÃ MÔN HỌC TRÊN PHẦN MỀM GOOGLE CLASSROOM

Sinh viên các lớp đăng nhập vào môn học của mình nhé. 

STT LỚP MÔN GIÁO VIÊN MÃ LỚP HỌC
1 CĐNL 18A BTL CNS NGUYỄN VĂN BẮC 76xagqy
CNS NGUYỄN VĂN BẮC 76xagqy
KTL LÊ QUANG HUY zbc63qu
TG ĐHKK LÊ ĐÌNH TRUNG bbtw6op
2 CĐNL 18B BTL CNS LÊ THANH ĐẠT m3kvhrh
CNS LÊ THANH ĐẠT r5qil54
KTL PHAN THANH HUY zbc63qu
TG ĐHKK NGUYỄN CHÍ THIỆN arqzddm
3 CĐNL 19A NĐLH GIANG KIẾN CƯỜNG nm2rele
4 CĐNL 19B NĐLH NGÔ THỊ MNH HIẾU 4wh7win
5 CĐNL 19C NĐLH ĐẶNG THỊ TRÚC LINH scscotm
6 CĐN KTML 19A TN- TBTĐN NGÔ THỊ MNH HIẾU fhggkhc
7 CĐN KTML 19B TN- TBTĐN ĐẶNG THỊ TRÚC LINH 5subxdx
8 CĐN KTML 19C TN- TBTĐN NGUYỄN HỮU THÀNH 5ugmvjw
9 CĐN KTML 18A BTL ĐHKK NGUYỄN TRẦN TRỌNG TUẤN sqs7sed
ĐL - TĐH HTL TRẦN QUANG DANH 6b6ay55
KTL ƯD NGUYỄN TRẦN TRỌNG TUẤN azbwllj
TG ĐHKK NGUYỄN TRẦN TRỌNG TUẤN uiijddx
BTL KTL NGUYỄN HỮU QUYỀN uuqbfk2
VHSCHTL NGUYỄN TRẦN TRỌNG TUẤN kzh4yau
10 CĐN KTML 18B BTL ĐHKK LÊ ĐÌNH TRUNG s55sgdb
ĐL - TĐH HTL NGÔ THỊ MNH HIẾU w77xsxz
KTL ƯD TRẦN THỊ NGỌC DIỆP pqcj67d
TG ĐHKK NGUYỄN VĂN BẮC g74dwx6
BTL KTL LÊ ĐÌNH TRUNG semytan
VHSCHTL TRẦN THỊ NGỌC DIỆP y7rar3s
11 CĐN KTML 18C BTL ĐHKK NGUYỄN PHÚC NGUYÊN v24g7ss
ĐL - TĐH HTL NGUYỄN PHÚC NGUYÊN suhp4cs
KTL ƯD NGUYỄN PHÚC NGUYÊN eijdhx2
TG ĐHKK LÊ ĐÌNH TRUNG kofkwsx
BTL KTL PHAN THANH HUY c43r456
VHSCHTL NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 42bptwy
12 CĐN OTO 18A KTN MAI XUÂN ĐIỀU zoehksc
13 CĐN OTO 18B KTN MAI XUÂN ĐIỀU zoehksc
14 CĐN OTO 18C KTN PHAN THANH HUY u7f6u2d
15 CĐN OTO 18D KTN TRẦN THỊ NGỌC DIỆP mvbqahs
16 CĐN OTO 18E KTN LÊ THỊ BẢO HÀ wwquabo
17 CĐN ĐCN 18A KTĐL LÊ THÁI SƠN 2ysxhmq
18 CĐN ĐCN 18B KTĐL LÊ THÁI SƠN b6nn2jb
19 CĐN ĐCN 18C KTĐL NGUYỄN MINH QUỐC 67xdayt
20 CĐN ĐCN 18D KTĐL TRẦN QUANG DANH a2uleb6
21 CĐN ĐCN 18E KTĐL LÊ THÁI SƠN v3bgslb
22 TC NL 18 TBS LÊ THANH ĐẠT 2g46iea
BTL CNS MAI XUÂN ĐIỀU xcmfam3
BTL KTL NGUYỄN HỮU QUYỀN ot2jmlx
TBL - KTL TRẦN QUANG DANH w4zzwgh