LỊCH DẠY ONLINE TUẦN 28

In

LỊCH DẠY ONLINE CỦA KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT- LẠNH

Từ ngày 09/03 - 14/03/2020

Giảng viên chuẩn bị MÃ LỚP HỌC trên google classroom và Zoom

Thông báo cho khoa/ bộ môn thứ 2 ngày 09/03/2020

STT LỚP MÔN GIÁO VIÊN THỜI GIAN GHI CHÚ
1 CĐNL 18A BTL CNS Ths- NGUYỄN VĂN BẮC 9h   - T5(ngày 12/3)  
TG ĐHKK Ths- LÊ ĐÌNH TRUNG 7h   - T5(ngày 12/3)  
2 CĐNL 18B CNS LÊ THANH ĐẠT 10h - T6(ngày 13/3)  
TG ĐHKK Ths- NGUYỄN CHÍ THIỆN 15h - T6(ngày 13/3)  
3 CĐNL 19A NĐLH Ths-NGÔ THỊ MNH HIẾU 10h - T5(ngày 12/3)  
4 CĐNL 19B NĐLH Ths- GIANG KIẾN CƯỜNG 14h - T4(ngày 11/3)  
5 CĐNL 19C NĐLH ĐẶNG THỊ TRÚC LINH 15h - T5(ngày 12/3)  
6 CĐN KTML 19C TN- TBTĐN NGUYỄN HỮU THÀNH 16h - T5(ngày 12/3)  
7 CĐN KTML 18A TG ĐHKK NGUYỄN T TRỌNG TUẤN 16h - T4(ngày 11/3)  
8 CĐN KTML 18C ĐL - TĐH HTL NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 13h - T6(ngày 13/3)  
BTL KTL PHAN THANH HUY 14h - T6(ngày 13/3)  
9 CĐN OTO18D KTN Ths- TRẦN THỊ NGỌC DIỆP 14h - T5(ngày 12/3)  
10 CĐN OTO18E KTN LÊ THỊ BẢO HÀ 16h - T6(ngày 13/3)  
11 CĐN KTML 18A MĐ ĐHKKCB Ths- TRẦN QUANG DANH 9h   - T2(ngày 09/3)  
12 CĐN ĐCN 18C KTĐL NGUYỄN MINH QUỐC 15h - T4(ngày 11/3)  
13 CĐN ĐCN 18A KTĐL Ths-LÊ THÁI SƠN 8h   - T6(ngày 13/3)  
14 TC NL 18 BTL CNS Ths-MAI XUÂN ĐIỀU 9h   - T6(ngày 13/3)  
BTL KTL Ths- NGUYỄN HỮU QUYỀN 13h - T5(ngày 12/3)  

KHOA/BỘ MÔN (đã ký) 

TS-LÊ QUANG HUY