Trang chủ Đào tạo Chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

BỘ MÔN ĐIỆN LẠNH 

Đào tạo.

1.Trình độ Cao đẳng:

- Cao đẳng chuyên nghiệp các ngành : Cao đẳng công nghệ nhiệt.

- Cao đẳng nghề : Cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Trình độTrung cấp

- Trung cấp công nghệ kỹ thuật nhiệt.