Trang chủ

TUYỂN DỤNG 18/04/2019 Tiếp theo

Email In

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

- Nhân viên kinh doanh thiết bị cơ điện lạnh Q2

- Nhân viên bảo trì tại Bến Tre

images/files/tuyen dung Q2.pdf

images/files/tuyen dung Ben Tre.pdf