Trang chủ

Tiếp xúc doanh nghiệp trong ban cố vấn IAB

Email In

Giảng viên bộ môn Điện Lạnh có buổi làm việc với doanh nghiệp. 

Giảng viên tham gia tại Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân  - Lô C21, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Buổi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa bộ môn và nhà máy sản xuất. 

Áp dụng 8S trong sản xuất, tiếp cận công nghệ, quy trình sản xuất, đặc biệt là tác phong công nghiệp. 

Bộ môn chân thành cảm ơn cơ quan đã hỗ trợ.