Trang chủ

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2019 NHẬN HỌC BỔNG

Email In

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA CỰU SV VÀ DOANH NGHIỆP 

1-Thủ khoa : LÂM HOÀNG ANH VŨ - CĐNL19C 
2- Á khoa :   PHẠM CAO ĐĂNG VY - CĐNL19A
Gia đình khó khăn có cố gắng trong học tập 
3-                  KHUẤT MẠNH HOÀI - CĐNL19B
4-                 NGUYỄN MINH THUẬN - CĐNKTML19A 
5-                 ĐẶNG NGỌC HÀO - CĐNKTML19A
mời 5SV đúng 7h30 có mặt tại Bộ môn F4.5 để gặp bộ môn hướng dẫn nhận học bổng.