Trang chủ

DANH SÁCH SV NHẬN HỌC BỔNG NGÀY 13/07/2019 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CỰU SINH VIÊN

Email In

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP CAO TRONG NĂM HỌC. 

Mời các em đúng 9h thứ 6 ( 12/07/2019) tập trung tại bộ môn F4.7 để được hướng dẫn.

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG THÁNG 13/07/2019
Cựu SV và doanh nghiệp của bộ môn ĐIỆN LẠNH 
STT HỌ TÊN LỚP ĐIỂM TB GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN
1 HUỲNH VĂN QUI TCNL17A 8,33 Gia đình khó khăn
2 ĐẶNG TẤN TÀI TCNL18 7,56 Gia đình khó khăn
3 LÊ THANH HIỆP CĐNL16B 8.54 Gia đình khó khăn
4 TRẦN VĂN PHÁT CĐNL17A 7.5 Gia đình khó khăn
5 NGÔ VĂN MINH PHỤNG CĐNL17B 8,38 Gia đình khó khăn
6 NGUYỄN VĂN XIRIN CĐNL18A 8.26 Gia đình khó khăn
7 ĐỖ NGUYỄN QUANG ĐIỀN CĐNKTML16B 8.0 Gia đình khó khăn
8 NGUYỄN ANH NGỌC CĐNKTML17A 8.37 Gia đình khó khăn
9 HỒ TẤN MINH CĐNKTML18B 8.52 Gia đình khó khăn
10 VÕ TẤN PHÁT CĐNKTML18C 7.5 Gia đình khó khăn