Trang chủ

XƯỞNG THỰC TẬP NHIỆT LẠNH

Email In

XƯỞNG NHIỆT LẠNH

1. Phòng thực hành Máy Lạnh Dân Dụng và Thương Nghiệp (F 4.3)

Phòng thực tập này giảng dạy các môn học: Thực tập lạnh cơ bản, thực tập lạnh dân dụng và thương nghiệp. 

Sinh viên tiến hành nong, loe, hàn nối ống, thao tác thành thạo trên mô hình tủ lạnh, tủ mát, tủ kem, máy nóng lạnh và mô hình lạnh cơ bản.

Sinh viên đang tiến hành nong loe ống trong thực hành lạnh cơ bản

GV hướng dẫn SV hàn ống mối nối trong thực hành lạnh cơ bản.

Sinh viên thực tập tủ lạnh dân dụng

 

                               Sinh Viên thao tác thực hành trên mô hình lạnh cơ bản.

2.Phòng thực hành F4.2. P. Điều Hòa Không Khí Cục Bộ

Sinh viên đo kích thước để lắp ráp máy lạnh hai khối.

GV hướng dẫn qui trình lắp ráp máy lạnh hai khối.

 Sinh viên thao tác trên mô hình và khảo sát máy lạnh hai khối.

SV thực hành máy lạnh hai khối.

Sinh viên lắp đặt cụm nóng và lắp điện điều khiển máy hai khối.

Sinh viên thao tác trên mô hình lạnh nâng cao.

SV thí nghiệm mô hình hệ thống lạnh nâng cao

3.Phòng thực hành F4.4. P. Trang Bị Điện Hệ Thống Lạnh

Thiết bị trang bị điện& Bảng panel lắp đặt trang bị điện trong hệ thống lạnh.

Sinh viên lắp ráp tủ điện điều khiển hệ thống lạnh trong kỳ thi SV giỏi nghề.

Sinh viên thao tác lắp đặt các mạch điện điều khiển kho lạnh

Sinh viên đấu nối các panel điện.

4.Phòng thực hành F4.5. P. Đo Lường Điện Lạnh

Đo đạt thông số của kho lạnh hai nhiệt độ.

 GV đang hướng dẫn đo đạt thông số trên mô hình kho lạnh hai nhiệt độ

GV hướng dẫn đo lưu lượng, vận tốc trên mô hình điều hòa không khí trung tâm.

 GV hướng dẫn cách đo đạt các thông số trên mô hình điều hòa không khí trung tâm

Sinh viên điều chỉnh áp và lưu lượng gió

Sinh viên đang đo đạt thông số nhiệt độ, áp suất trên mô hình kho lạnh 2 nhiệt độ.

Sinh viên đo thông số nhiệt  độ, áp suất của các tủ lạnh hấp thụ

5. Phòng thực hành F4.8. P. Điều Hòa Không Khí Trung Tâm.

 Cụm máy điều hòa Water Chiller lắp trong phòng F4.8

Hệ thống AHU/FCU và ống gió

 

 SV tiến hành lắp đặt dàn FCU/AHU và thi công đường ống gió.

Ghi thông số nhiệt độ, tốc độ gió.

Giáo viên hướng dẫn SV vận hành hệ thống ĐHKKTT Water Chiller

6. Phòng Thực hành F4.6  thực tập ĐHKK  Ô tô.

SV kiểm tra phần điện và bộ biến tần của hệ thống

Mô hình máy điều hòa không khí ôtô

Sinh viên học tập và nạp gas cho hệ thống ĐHKK ÔTÔ

7. Phòng thực hành F4.6. P. Thực Tập Lạnh Công Nghiệp.

Sinh viên đi  ống và mối nối hệ thống lạnh kho lạnh.

Sinh viên lắp đặt máy nén hai cấp của kho lạnh làm lạnh sâu.

Sinh viên tiến hành nạp gas và lắp tủ điện điều khiển kho lạnh

8. Phòng thực hành các Hệ thống sấy Thiết Bị Sâý ( F4.4)

Sinh viên tiến hành kiểm tra và sấy sản phẩm bằng hệ thống sấy bơm nhiệt

Sinh viên đo kiểm tác nhân sấy trong hệ thống sấy Bơm nhiệt

GV hướng dẫn SV lấy thông số trong hệ thống sấy.